PRINSEN

Advies
Legal Opinion


Post- en bezoekadres:
Renbaanstraat 45
2586 EX Den Haag

Tel.: 070-406.32.21
Mob.: 06-51.50.33.51
E-mail: info@peterprinsen.nl

Spreekuur...

Entree ...

Raison d'ĂȘtre

Het kantoor is, oorspronkelijk als advocatenpraktijk, gesticht in februari 1989 met als doelstelling:

 • het verlenen van rechtshulp, met als specialisatie familierecht en verwante rechtsgebieden vanuit expliciete opvattingen ten aanzien van de in het geding zijnde fundamentele rechten
 • het verschaffen van een op de praktijk gebaseerde voedingsbodem voor:
  • het ontwikkelen van theoretisch inzicht in het functioneren van het familierecht
  • het op basis daarvan bijdragen aan de rechtsontwikkeling in het familie- en jeugdrecht
  • opinievorming in het wetgevingsproces
  • opinievorming onder clienten en clientenorganisaties

Beginselen

 • Integriteit van het ouderschap
 • Rechtspsychologische grondslagen
 • Autonomie
 • Rechtszekerheid
 • Rechtsgelijkheid
 • Gelijkwaardigheid

Entree

Justitia