Fred_Hansen_DialoogvanDoven

Fred Hansen: Dialoog van doven

ANALYSE VAN EEN 40-JARIGE PAT-STELLING

These (de vaders):
Opgroeien met beide ouders na scheiding is beter voor het kind dan opgroeien met n ouder.
Antithese (de rechtsplegers):
Opgroeien met twee ruzinde ouders is slechter dan opgroeien met n ouder.
Synthese (de filosoof):

Centraal stellen van het belang van het kind leidt tot ruzie over wie de beste belangenbehartiger is.

Angst en wantrouwen gaan regeren want the winner takes it all en de verliezer kan alle contact met zijn (of haar) kind kwijtraken!

Stel dus de vrede tussen de ouders centraal in plaats van het belang van het kind.

Hoe? Ban angst en wantrouwen uit: Uw kind verliezen dt nooit, geen dag!

En stop met praten over het belang van het kind, want dat maakt het kind tot twistappel.

De volksmond zegt dat de waarheid in het midden ligt.

Maar volgens de filosoof ligt de waarheid op een ander niveau.