Inhoud

terug: Alt-Pijl links
 1. Inleiding
 2. Classificatie
 3. Transgressie tussen psychiatrie en recht
 4. Perspectief: recht en maatschappij
  1. Gezinsethiek
  2. Rolpatroon: uitvloeisel van een is/ought-fallacy
  3. Integriteit (onaantastbaarheid) van het ouderschap
   • Etatistische opvatting
   • Natuurrechtelijke opvatting: Ius ante legem
   • Integriteit van het ouderschap
  4. Historische context
   • Omgangsrecht
   • Van één ouder-voogdij naar gezamenlijk ouderlijk gezag
   • Rechtspolitieke tegenbewegingen: codificatie en restauratie
   • Rechtspolitieke tegenbewegingen: codificatie en restauratie
   • Restauratie van het haalbaarheidscriterium
   • Codificatie gezamenlijk gezag
   • Restauratie één ouder-gezag
   • De restauratie gecodificeerd
   • Paradigma
 5. Verborgen verleiders
 6. Het ouderverstotingssyndroom op de keper beschouwd
  1. Het begin: de parentale stoornis
  2. Endogene obsessieve controlebehoefte als karakterkenmerk
  3. Reactieve obsessieve controlebehoefte
  4. Van suggestie tot autosuggestie
  5. Het vervolg: de infantiele stoornis 'ouderverstotingssyndroom'
 7. Het belang van classificatie
  1. Afbakening van een fenomeen
  2. Psychisch lijden, disfunctioneren
  3. Iatrogene dimensie: de gedragsdeskundige
  4. Instrumentele dimensie: de rechter
 8. Het Recht en het Ouderverstotingssyndroom
  1. Rechtbank Maastricht, Kinderrechter, 12-06-2007
  2. Effectstudie
 9. Transgressie

terug: Alt-Pijl links