WMO 2015 - INHOUD

1. Begripsbepalingen en algemene bepalingen

1.1 Begripsbepalingen
1.2 Algemene bepalingen

2. Maatschappelijke ondersteuning

2.1 Opdracht gemeente
2.2 Algemene maatregelen en algemene voorzieningen
2.3 Maatwerkvoorzieningen
2.4 Verhaal van kosten
2.5 Evaluatie van beleid
2.6 Overige bepalingen

3. Kwaliteit

4. Advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling

4.1 Advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling
4.2 Kwaliteit en rechtspositie
4.3 Toezicht en handhaving

5. Gegevensverwerking

5.1 Verwerking van persoonsgegevens
5.2 Verstrekking van persoonsgegevens
5.3 Rechten van de betrokkene
5.4 Gegevens ten behoeve van integrale dienstverlening

6. Toezicht en handhaving

7. Wijziging andere wetten

8. Invoerings- en slotbepalingen